Samarbeidspartnere

Vi samarbeider tett i hvert prosjekt med Ingeniør Jon Anders Quamme, Sivilingeniør Giert Aasheim, Bygghuset, og Fredrik Melleby.

MED INGENIØR JON ANDERS QUAMME BENYTTER VI OSS OFTEST AV DISSE FUNKSJONENE:

Arkitektur, utomhusplaner, RIB , RIV ol.

 Kompetanse og fakta:
25 års praksis fordelt på:

 • 4 år som arkitekt og bygningsingeniør i ferdighusfirma. Ansvar for prosjektering og utførelse i Norge og Tyskland.
 • 2 år som prosjektleder og daglig leder i mindre konsulentfirma.
 • 20 år som arkitekt og bygningsingeniør i eget foretak. Oppdrag for større og mindre entreprenørselskap samt profesjonelle og private byggherrer. Over 400 prosjekter gjennomført.

VI ANVENDER SIVILINGENIØR GIERT AASHEIM A/S TIL FØLGENDE OMRÅDER:

 • Rådgivende bistand til slik som utvendig VA, grunnvannstandsberegning og overvanns håndtering ol.
 • Sivilingeniør Giert Aasheim A/S er et selvstendig, hel eiet norsk rådgivende ingeniørfirma. Firmaet ble etablert i 1946 som et personlig firma, og ble senere omorganisert til et aksjeselskap med stiftelsesdato 1970. Firmaet er et av landets eldste konsulentfirmaer.

Sentralgodkjenning og kompetanse:

 • Sivilingeniør Giert Aasheim A/S innehar sentralgodkjenning med de høyeste tiltaksklasser for alle VVS-relaterte fagområder med de høyeste tiltaksklasser, som etter at de ble fornyet i 2019 nå teller hele 11 godkjenningsområder.
 • Selskapet utfører søkerfunksjoner ( SØK ), prosjektering ( PRO ), kontroll av prosjektering  (KPR), samt kontroll av utført arbeide (KUT) innen områdene: Sanitæranlegg, varmeanlegg, ventilasjonsanlegg, kuldeanlegg og brannslukkingsanlegg og VA-anlegg.

VI BRUKER BYGGHUSET AS TIL FØLGENDE OMRÅDER:

Byggesaker, arkitektur, og diverse annen rådgivning.
Kommunene setter pris på godt utformede byggesøknader og dette kan være med på å korte ned saksbehandlingstiden og dermed øke forutsigbarheten for våre prosjekter. 

Kompetanse og fakta:
Bygghuset AS ble startet i 2009 og er en kompetansebedrift som har spesialisert seg på prosjektadministrasjon, og håndtering av byggesaker i byggebransjen.

 • Hovedsatsingsområder er konsulentbasert prosjektadministrasjon som
 • f.eks. byggherrens prosjektleder og byggeleder, gjennomføring av byggherrestyrte delentrepriser,
 • utleie av byggeplassadministrasjon, bistand i regulerings- og byggesøknader mv.
 • Fredrik Melleby AS hjelper oss til følgende områder:  kontroll av våtrom og lufttetthet.
 • Mellebygg AS er et lokalt tømrermesterfirma med base på Lørenskog.
 • Firma utfører uavhengig kontroll innenfor tiltaksklasse 1.
 • Dette innebærer kontroll av våtrom og lufttetthet.

 

FREDRIK MELLEBY AS HJELPER OSS TIL FØLGENDE OMRÅDER:

 • kontroll av våtrom og lufttetthet.
 • Mellebygg AS er et lokalt tømrermesterfirma med base på Lørenskog.
 • Firma utfører uavhengig kontroll innenfor tiltaksklasse 1.
 • Dette innebærer kontroll av våtrom og lufttetthet.